Osmolaridad

Número de moléculas osmóticamente activas por litro de solución.¿SABÍAS QUE…?

Actividades Sanitarias