Isquemia

Insuficiente aporte de sangre a un órgano o tejido específico, a causa de constricción funcional o destrucción real de un vaso sanguíneo.¿SABÍAS QUE…?

Actividades Sanitarias